Thy Ma N?i D?y | The Revenant - 2009

free image hosting

Tên phim: Thy Ma N?i D?y | The Revenant - 2009

Đạo diễn: D. Kerry Prior,

Diễn viên: Annie Abbott, Senyo Amoaku, David Anders, Anne Arles, Suzan Averitt, Bernardo Badillo, Brooke Bickford, Jakob Bokulich, Amy Correa, Braxton Davis, Don Dunn, Philippe Durand, Mark Elias, Stacy Glassgold, Michael J. Gonzalez,

Thể loại: Kinh Dị

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Châu Á

Thời lượng: 110 pht

Lượt Xem: 643

Năm phát hành: 2009

Phim ni v? cu chuy?n say Cc ?m khi tang l? c?a ng, Bart, m?t ng??i lnh b? gi?t ? Iraq ???c ra kh?i ngi m?  ng v b?n b c?a mnh quy?t ??nh r?ng ng l m?t Revenant: m?t zombie r rng c?n ph?i u?ng mu ?? b?t gi? cc phn h?y c?a c? th? c?a mnh...

BẠN ĐÃ XEM CHƯA?