Thanh X B?ch X | Thanh Xa Bach Xa 2011 - 150959

free image hosting

Tên phim: Thanh X B?ch X | Thanh Xa Bach Xa 2011 - 150959

Đạo diễn: Tony Ching Siu-Tung,

Diễn viên: Phim Chi?u R?p,Phim V Thu?t,Phim Vi?n T??ng,Phim D S?,,

Thể loại: Other

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Đang cập nhật

Thời lượng: 2011

Lượt Xem: 505

Năm phát hành: 150959

phin b?n ?i?n ?nh quy t? dn sao ?ang ???c yu thch hi?n nay nh? L Lin Ki?t, Lm Phong, Thi Trc Nghin, Hu?nh Thnh Y, T? Nh??c Tuyn t? lc b?m my ??n nay lun gi? kn m?i thng tin v qu trnh quay phim, t?o hnh c?a nhn v?t c?ng ch?a h? ti?t l? v?i bo ch.Th? nh?ng m?i ?y trn m?ng ? ti?t l? vi t?m hnh t?o hnh c?a L Lin Ki?t trong vai Php H?i v?i hai mu o c sa tr?ng ?en, tay c?m thi?n tr??ng di?t yu oai phong v l?nh lng. Trong phim, Php H?i ph?i l?n l??t ??u v?i B?ch X ??n Thanh X, ?nh h?t cc lo?i yu, anh cho bi?t ?y l b? phim khi?n anh m?t nh?t trong 10 n?m ?ng phim v thu?t.L Lin Ki?t cho bi?t so v?i cc b? phim v hi?p tr??c ?y, b? phim l?n ny cc c?nh hnh ??ng r?t khc, l m?t s? th? thch ??i v?i anh. Tr??c ? anh cho r?ng trong Truy?n thuy?t B?ch X ch? c cc c?nh hnh ??ng b?t r?n ??n gi?n thi, nh?ng khng ng? l?i ph?i chi?n ??u v?i B?ch X, Thanh X, Tuy?t Yu v cc lo?i yu ma qu? qui khc nhau, ngoi ra c m?t s? c?nh hnh ??ng anh ph?i t? t??ng t??ng ?? ?nh, kh h?n c? ?nh v?i ng??i th?t.

BẠN ĐÃ XEM CHƯA?