Nh?ng Chng Trai N??c - Waterboys 2011 - 2011

free image hosting

Tên phim: Nh?ng Chng Trai N??c - Waterboys 2011 - 2011

Đạo diễn: Shinobu Yaguchi,

Diễn viên: Satoshi Tsumabuki, Hiroshi Tamaki, Akifumi Miura, Koen Kondo, Takatoshi Kaneko,

Thể loại: Hài Hước

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Nhật Bản

Thời lượng: 1h 10 pht

Lượt Xem: 744

Năm phát hành: 2011

Phim xoay quang cu chuy?n nh? sau: Suzuki la? tha?nh vin duy nh?t cu?a ??i b?i l?i va? lun la? ke? thua cu?c ?? mo?i cu?c ?ua cu?a tr???ng trung ho?c Nam sinh Tanado. C?u lun m? ???c ????c tr?? tha?nh v?n ??ng vin b?i l?i vi? ?a?i. R?i m?t nga?y, ??i b?i ti?p nh?n hu?n luy?n vin m??i: m?t c gia?o xinh ?e?p ?? tr???ng toa?n nam sinh. S? l???ng tha?nh vin cu?a ??i b?i t?ng ln nhanh cho?ng.

R?i ca?c ba?n nam sinh pha?t hi?n ra r??ng hu?n luy?n vin theo ?u?i b? mn b?i ngh? thu?t, nn bay bi?n h?t, chi? co?n la?i Suzuki va? 4 c?u ba?n 'l? ng? kh?? kh??'. C gia?o quy?t tm th??c hi?n ma?n tri?nh di?n ??y ngh? thu?t trong nga?y l? h?i tr???ng, di?n ra sau ki? nghi? he?.Tuy nhin, s?? c? b?t ng?? ?a? xa?y ra khi?n c gia?o pha?i nghi? vi?c g?p, co?n ??i b?i ngh? thu?t lm va?o ti?nh ca?nh bi ?a?t: bi? toa?n tr???ng si? nhu?c vi? gy r?i ru?m beng, ngay tr???c ki? nghi? he?.

R?i ??u he?, Suzuki v ti?nh ?i xem ca? voi bi?u di?n. C?u quy?t ?i?nh se? g?y d??ng la?i ??i b?i ngh? thu?t va? se? tri?nh di?n ngay l? h?i tr???ng. T?? ?y, nh??ng ti?nh hu?ng d?? kho?c d?? c???i b??t ??u ??n v??i ??i, nh?ng cu?ng mang ??n cho ??i nh??ng ni?m vui khng t???ng t???ng n?i, trong ?o? co? ti?nh yu ga? bng ?a?ng yu gi??a Suzuki va? c ba?n d? th??ng ?? tr???ng n?? Sakuragi.

Va? r?i nga?y bi?u di?n cu?ng ?a? ??n. Ti?ng t?m 'l??ng l?y' c?a ??i b?i ngh? thu?t nam ????c v ti?nh qua?ng ba? r?m r?. ?y nh?ng, h? b?i cu?a ho? la?i bi? hu?t ca?n n???c do s?? c? (la?i xa?y ra). S? ph?n cu?a ??i b?i se? ra sao? Ho? co? ????c bi?u di?n, tho?a chi? ?am m khng? Ai la? ng???i ra tay giu?p ho? ?? phu?t cu?i? Ti?nh yu ngo?t nga?o cu?a Suzuki se? bi?n chuy?n th? na?o?

BẠN ĐÃ XEM CHƯA?