Hi T?t 2012: Xun Hinh Kn Ch?ng - 2012

free image hosting

Tên phim: Hi T?t 2012: Xun Hinh Kn Ch?ng - 2012

Đạo diễn: ?ang c?p nh?t,

Diễn viên: Xun Hinh, Thanh Thanh Hi?n,

Thể loại: Hài Hước

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Việt Nam

Thời lượng: 57 pht

Lượt Xem: 452

Năm phát hành: 2012

Nhn d?p T?t Nhm Thn n?m nay, Xun Hinh t?m gc cc d? n cho ?? ti xu?t lng hi v?i VCD Xun Hinh kn ch?ng do Cng ty Nghe nhn Th?ng Long s?n xu?t v pht hnh. Nt ??c ?o trong cc ti?u ph?m ny l Xun Hinh s? gi? gi ton t?p ?? lm Th? H?n kn ch?ng v ?i B?t ??n ??i gia.

N?i ti?p tro l?u gi? gi ?ang n? r? trong lng gi?i tr Vi?t trong th?i gian g?n ?y, Xun Hinh s? mang ??n nh?ng b?t ng? th v? ??i v?i nh?ng ai dnh tnh c?m cho danh hi ??t B?c ny. D ? qua tu?i 50, da d? ? b?t ??u nh?n nheo h?t c? r?i nh?ng Xun Hinh ni vui, v khn gi? v?n cn yu m?n nn ph?i c? thi.

Trong B?t ??n ??i gia, cy hi k? c?u ha thn thnh m?t c gi ki?u di?m dng nhan s?c c?a mnh ?? l?a ??o cc ??i gia c mu d. D??i ngi bt thm thy v s?c s?o c?a ??o di?n Don Hong Giang, sau nh?ng tr?n c??i s?ng khoi, khn gi? s? nh?n ra nh?ng v?n ?? nng trong x h?i hi?n ??i.

Khng ch? b?t nh?p h?i th? cu?c s?ng ???ng ??i, trong Xun Hinh kn ch?ng, ng??i xem ???c tr? v? v?i dng ch?y dn gian qua ti?u ph?m phng tc t? cu chuy?n Nghu, S, ?c, H?n. Bn c?nh vai n? chnh Th? H?n do Xun Hinh ??m nh?n, nh?ng g??ng m?t quen thu?c c?a lng hi nh? Thanh Thanh Hi?n, Thu H?ng, Ph ?n, Minh Nguy?t, Ti?n Minh c?ng s? h?i ng? v gp thm ti?ng c??i ngy xun.

Post by:admin

BẠN ĐÃ XEM CHƯA?