Tấm lòng của cô gái nhỏ...cuối cùng cũng đã được giãi bày
Sự chân thành luôn là cách dễ dàng nhất để đi vào trái tim của một người
Cám ơn Yong đã dạy cho cô bé ấy biết thế nào là Yêu và Thích
Cám ơn Yong đã giúp tôi hiểu thêm được Seo baby 
Mãi yêu Yong~ và Hyun~ Uljima, baby...