30 Ngày Điều Tra - 2004

free image hosting

Tên phim: 30 Ngày Điều Tra - 2004

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền

Diễn viên: Phương Trung Tín, Đàm Diệu, Văn Mông, Gia Tuệ, Trịnh Gia Dĩnh, Tào Mẫn Lợi, Ngụy Tuấn Kiệt, Diêu Gia Ni, Trần Hào, Sririta Jensen, Chat Chai Plangpanit, Lê Nặc Ý, Cao Hùng,... ,

Thể loại: Phim Bộ TQ-HK

Sản xuất: TVB

Quốc gia: Trung Quốc - HK

Thời lượng: 30 Tập

Lượt Xem: 1872

Năm phát hành: 2004

Link MEGASHARE Các bạn nên tạo một tài khoản free để down cho nhanh

Tập 01
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BBC1683412
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3F73831112
Tập 02
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C14E1B4613
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FBC9533C14
Tập 03
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=38FCAFE013
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=45D2CF3E12
Tập 04
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=911B37E113
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=282D15DC12
Tập 05
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EC7F102014
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8B7BD74513
Tập 06
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3160754713
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AB5A39A012
Tập 07
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=10DBCE8F14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EDCB1A4814
Tập 08
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4A4D986F12
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=524476FC13
Tập 09
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=03C25E2D13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=82D23BC113
Tập 10
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=68200F0B14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=15960C0714
Tập 11
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=29EDA65C14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F83E452913
Tập 12
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4F2CDF6212
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9B2A7A9512
Tập 13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=316581E914
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3C05EDF212
Tập 14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2CEAE4E113
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3D341D5E12
Tập 15
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F586FF0E13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=99AB479812
Tập 16
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F3CF30F812
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B6A32DB312
Tập 17
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AC1BEBCA14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B2FF559012
Tập 18
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EC45732A14
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=181F40BB12
Tập 19
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7A569E8813
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=038E331514
Tập 20
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2F08F79713
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2386FA9913
Tập 21
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E59ACF4513
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5A32CD5212
Tập 22
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9767D10E12
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=41F3C6FE13
Tập 23
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=85FF2EFA13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2E47BE3912
Tập 24
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7958C8EC13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=47C334B612
Tập 25
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4E80F22214
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D7022FE313
Tập 26
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=265362C912
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=86EA039A13
Tập 27
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=677CE75613
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FF71721512
Tập 28
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F7DD308E13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4A56EB5613
Tập 29
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=780364AC13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=604428F114
Tập 30
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=70A55E9D13
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=44D7751413

BẠN ĐÃ XEM CHƯA?